European Federation of Farriers Associations (EFFA)

European Federation
of Farriers Associations (EFFA)

Spain (Catalunya)

Escola de Capacitació Agrària Eqüestre

Carrer Major, s/n (Antiga Caserna de la Remunta) Població, 08901 L'Hospitalet de Llobregat

Tel. 93 337 01 57 / 93 337 02 54
Fax 93 338 46 56

aecaehos.dar(at)gencat.cat
www.gencat.cat/dar/ecas